Overlæbe

Pris kr. 7.500,-

Forundersøgelsen er gratis

Introduktion

Korrektion af forlænget overlæbe ved Bullhorn-snit. Nogle mennesker er født med en forøget længde mellem basis af næsen og overlæben, men hyppigst er det den aldersbetingede løshed af huden der giver en forlængelse af næse-læbe afstand. Samtidig giver det en afsmalning af det synlige læberøde områdelæberøde Det ses også med den aldersbetingede tilkommende løshed i huden og svind i underhuden som forlænger overlæben og får det læberøde del af overlæben til at fremtræde afsmalnet.

Ved et dobbeltbuetformet snit under næsebasis kan en hudbræmme fjernes kirurgisk og herved løftes det læberøde frem og overlæben fremtræder fyldigere og synligere, ligesom overlæbens højde forkortes.

Indgrebet efterlader et bueformet ar langs næsens basis. Som oftest skjult af den naturlige kontur i overgangen. og med tiden normalt usynligt. Indgrebet foretages i lokalbedøvelse og varer samlet 1-1,5 timer.

Umiddelbart efter indgrebet er det vigtigt at man holder sig i ro de efterfølgende 48 timer. I dagtiden sidde eller gå frem for at ligge ned. Om natten gerne ekstra højde under hovedet et par nætter. De første 48 timer ingen indtagelse af alkohol, samt varme drikke som te og kaffe.

Den hyppigste komplikation er blå mærker eller blødning. I sjældne tilfælde kan tilstøde en infektion som kræver antibiotisk behandling. Arophelingen er i lang de fleste tilfælde ukompliceret og er efter nogen uger usynligt. I sjældne tilfælde kan et hypertrofisk ar have en forlænget ophelingsperiode.

Er man i tvivl efter man er kommet hjem kan klinikken kontaktes. Ved brug for umiddelbar lægehjælp aften eller nat må lægevagt eller skadestue kontaktes.

Efter 6-7 dage kan resultatet kontrolleres og eventuelt fjernes en enkelt sutur (tråd).